Ikke vent på at andre skal gjøre deg lykkelig
– ta på deg det ansvaret selv!