Vær raus med gode tilbakemeldinger. Det du sender fra deg er også det du får tilbake.