Eventyr

Eventyr er et godt formidlingsverktøy.  Karin bruker ofte eventyr for å synliggjøre situasjoner og temaer det kan være vanskelig å snakke om.  Eventyr kan også benyttes til å ”se” langt inn i fremtiden.  ”Tenk om vi kunne”.  Å drømme drømmene på øverste hylle er en nyttig øvelse som skaper engasjement og tro på det vi gjør hver dag.  Karin har god erfaring med å lage og skrive eventyr.  Det er mange som har løst vanskelige situasjoner ved å fremføre kjente eventyr overført til egen hverdag.   Innspill og dialog med Karin i forkant kan skape en meget nyttig og fremtidsrettet ”Eventyrdag”.

Ta kontakt for mer utfyllende informasjon: karin@nygiv.no