Inspirasjon for fremtiden

Fremtiden er det eneste vi kan påvirke!

Gjør deg klar for en spennende, fargerik og inspirerende dag med mye humor og ord til ettertanke.
Karin er med og gir deg Ny giv til egen hverdag!

Her er et utdrag overskrifter fra Inspirasjon for fremtiden

• Positiv og offensiv holdning til egen hverdag
• Fremtiden er det eneste vi kan påvirke
• Omstillingskompetanse – er vi født med det
• Inspirasjon og engasjement som drivkraft – hva skjer da
• Arbeidsglede/  overskudd –
• Økt krav til å prestere – en ny hverdag
• Vi må sørge for at vi henter god energi fra hverandre
• Atferd – vaner og holdninger – hva preger oss i hverdagen
• Arbeidsmiljø – et felles ansvar
• Hold fokus på det som er bra – det er alltid noe som fungerer
• Let etter det positive i det negative
• Av og til er livet vanskelig – hva kan vi gjøre da
• Gjør noe med du ikke liker – sett deg egne mål
• Ikke gjør deg til et offer for omstendighetene – ta ansvar selv
• Lag en skrytekultur – et miljø som gir selvtillit og god selvfølelse
• Vi trenger god selvfølelse for å møte fremtiden
• Det utrolige skjer når begeistring og engasjement får være tilstede
• Hvordan vi kommuniserer er et bilde av vårt indre arbeidsmiljø
• Det du sender fra deg, er det du også får tilbake – alt starter med deg
• Motivasjon – inspirasjon til egenmotivasjon
• Hva skaper motivasjon – finn din egen drivkraft
• Litt mer enn det som forventes av deg – du kan skape en forskjell
• Hva kjennetegner de beste – interesse og glød
• Hvordan ser du ut når du er på ditt beste
• Humor – vår billigste og beste vitamin
• Hvorfor er noen mer tilfreds enn andre
• Vi møter våre utfordringer på ulik vis

Dette er et heldags seminar hvor deltakerne er med og utformer helheten.

Ta kontakt for mer utfyllende informasjon: karin@nygiv.no