Lederutvikling

Som leder påvirker du andre menneskers hverdag.  Behovene i lederutvikling er svært varierende.  Alle kurs blir derfor bearbeidet i samarbeid med kunden. Mange av kursene Karin holder innenfor ledelse, er knyttet til det å lede ved hjelp av visjon og verdier. Skape eierskap og fremdrift.  Tro på at alt er mulig.  Finne medarbeiderne sine ukjente ”skatter”.   Skape egenmotivasjon hos medarbeidere.  Ofte er kursene sammensatt av flere kurselementer.  Dette skreddersys i hvert enkelt tilfelle.

Ta kontakt for mer utfyllende informasjon: karin@nygiv.no