Nærværsarbeid – Finn din friskfaktor

Sykefravær er sammensatt.  Dette kurset har fokus på forebyggende virksomhet.  Karin mener vi må finne vår egen FRISKFAKTOR.  Dette er en god medisin når ikke alt går som planlagt i livet.

Hvilke egenskaper bruker vi når vi mobiliserer? Overskudd, energi og eierskap til egen arbeidshverdag står sentralt i dette kurset. Holdninger er vanskelig, men vi trenger å snakke om holdninger.  Hvor skapes våre holdninger og hva gjør de med arbeidshverdagen vår.  Vi stiller store krav til våre liv.  Våre ønsker og vårt ”orkenivå” må harmoniseres.

Kurset har fokus på enkeltmenneske og gir mange forslag til å jobbe med forebyggende tiltak.  Det er viktig å ha fokus på de friskmeldte, følge opp de sykemeldte og forebygge sykefravær.  Her ligger det mye god økonomi.

Ta kontakt for mer utfyllende informasjon: karin@nygiv.no