Om Ny:Giv

Ny Giv person- og organisasjonsutvikling er et kreativt selskap hvor mennesker og muligheter står i sentrum. Et møte med Ny Giv inspirerer til positiv forandring og bruken av humor gjør formidlingen av budskapet underholdende og lærerik.

Ny Giv tilbyr kurs, prosesser og foredrag innenfor de fleste områder av arbeidslivet og enkeltmennesket og tilpasses de ulike gruppene man er i møte med. Aktuelle områder kan være:

• Arbeidsmiljø / teambygging
• HMS – tilstedeværelse / nærværsarbeid
• Mennesker i omstilling og endring
• Lederutvikling
• Presentasjonsteknikk
• Salg, service og kundebehandling
• Service i særklasse
• Visjon og verdier
• Endelig Mandag – din iver etter å møte din egen hverdag
• Inspirasjon for fremtiden

Ny Giv består i dag av Karin Fevaag Larsen. Karin er en av landets mest etterspurte foredrags – og kursholdere.  Hun gir av seg selv – Karin er ekte vare! De som møter Karin, definerer henne som en sprudlende og inspirerende dame, og et menneske de vil huske. Karin har lang og bred erfaring fra å jobbe med mennesker og organisasjoner, og har sin bakgrunn innen finans, bank og forsikring blant annet som salgsdirektør i Gjensidige.

Et foredrag eller kurs med Karin gjør noe med deg. Hun har flere ganger blitt kåret til beste foredragsholder og på ”Den Store Inspirasjonsdagen” i Oslo i 2006 ga 600 mennesker henne 5.9 av 6 oppnåelige poeng.  Karin har også blitt tildelt tittelen ”Årets inspirator”.

”Kunnskap er det som er igjen etter det du har glemt” er et ordtak Karin tar på alvor.  Hun får deg til å huske, reflektere og gjøre små positive forandringer i egen hverdag.  Det er mye vi selv kan gjøre, sier Karin, ikke vent på at andre skal gjøre deg tilfreds, ta ansvar selv.  Ved å høre på Karin, får du god inspirasjon til nettopp å gjøre det.

Alt er mulig – bare du vil det nok!