Omdømmebygging

Hvordan vi oppleves av andre og hva andre sier om oss er svært viktig, og ofte avgjørende for fremtidige arbeidsplasser.  Mennesker som trives og har eierskap til sine arbeidsoppgaver gir ofte fra seg litt mer enn det som forventes hver dag i møte med andre.    Brukertilfredshet og kundetilfredshet kartlegges ofte.  Utfordringen er hva hver enkelt gjør med avvik.  For å skape forbedringer er det viktig å ha et godt bilde av virkeligheten.  Fremtiden kan vi gjøre noe med.

Fokus på omdømmebygging er sentralt på enhver arbeidsplass. Omdømme skapes hver dag i møte med omgivelsene.  I dette kurset setter Karin igjen fokus på de enkle ting vi kan gjøre noe med.

Ta kontakt for mer utfyllende informasjon: karin@nygiv.no