Omdømmebygging

Hva ønsker vi egentlig at andre skal si om oss? Stemmer virkeligheten med vår egen oppfatning?

Dette foredraget tar for seg tanker og refleksjoner rundt vår egen påvirkning av omdømme, og hvordan vi kan bidra til positiv utvikling av dette.

Her er et utdrag overskrifter fra Omdømmebygging:

• Godt omdømme skapes av medarbeidere som trives på jobb
• Service i særklasse skaper en positiv forandring
• Hva kjennetegner de beste
• Hva vil vi at andre skal si om oss – Hva skal vi strekke oss etter
• Atferd / vaner og holdninger til den enkelte medarbeider må ”vaskes”
• Hvordan definerer vi en god opplevelse
• Skap ambassadører – godt omdømme kommer kun hvis man gir fra seg litt mer enn det som er forventet – gode opplevelser
• Hva er litt mer enn forventet
• Felles verdiplattform er avgjørende for eierskap til eget arbeid
• Undervurder aldri betydningen av engasjement og begeistring
• Et godt arbeidsmiljø er ofte et godt bidrag til godt omdømme
• Er det noe nytt å lære om Service – Ja
• Omdømme bygges over tid – det må bety noe for den enkelte medarbeider
• Trygghet – hva står vi for
• Godt omdømme må være i kulturen
• Hva gjør dårlig omdømme med arbeidsplassen/selvfølelsen
• Lyst til å skape en ”forskjell”
• En organisasjon må ha fokus på godt omdømme hver dag
• Omdømme er krevende og inspirerende
Foredraget har en varighet på 1-2 timer, og tilpasses øvrig program.

Ta kontakt for mer utfyllende informasjon: karin@nygiv.no