Samarbeid og teambygging

Samarbeid er et slitt ord.  Vi vet alle hva det vil si å samarbeide, men ofte er det praktiske årsaker til at samarbeid ikke fungerer så bra som ønsket.  ”Lær meg det du kan, så skal jeg lære deg det jeg kan” er en overskrift vi kan lære mye av.  Karin holder kurs i ulike former for teambygging.  Dette kan være en kombinasjon av praktiske øvelser, gruppearbeid og refleksjon på eget samarbeid.  Den enkeltes vilje og forståelse for samarbeid er også et element som er nyttig å lufte.  Kurset tar utgangspunkt i arbeidsplassens ønsker og behov for samarbeid. Praktisk arbeidsform som skal gi en mer effekt.

Ta kontakt for mer utfyllende informasjon: karin@nygiv.no