Samtaleteknikk

Vi er i samtaler med mennesker hver dag.  Noen pr telefon, andre ansikt til ansikt.  Ofte er det måten vi ordlegger oss på som avgjør hvordan budskapet vårt blir mottatt.  Gjennom dette kurset setter Karin fokus på hvordan du stiller de gode spørsmålene.  Gode spørsmål får ofte gode svar.

Teknikker satt i system skaper trygghet hos den enkelte.  Det kan være nyttig å trene på vanskelige samtaler.  Trygghet i kompetanse og trygghet i å møte ulike mennesker gir et profesjonelt inntrykk, og hvem ønsker vel ikke det.

Ta kontakt for mer utfyllende informasjon: karin@nygiv.no