Visjon og Verdier

Visjon og verdier skal ikke bare være ord. De må bety noe for oss, og også være en god årsak til at vi går på jobb.

Foredraget sier noe om viktigheten av at alle i organisasjonen må føle eierskap og kunne identifisere seg med visjonen og verdiene man skal etterleve. Verdiene må bety noe – for hver enkelt!

Her er et utdrag overskrifter fra Visjon og Verdier

• Hvorfor bruke tid på VISJON og VERDIER
• Felles verdiplattform er avgjørende for eierskap til eget arbeid
• Mange mennesker lever uten å jobbe – men det er altfor mange som
ikke lever på /med jobben – manglende eierskap
• En visjon kan være svaret på hvorfor vi går på jobb – en kort og energi givende setning som forteller oss hvorfor vi jobber sammen og hva si skal være
• Medarbeidere skal ”drives” av en visjon – ikke ”ha” en visjon
• Som leder kan visjon og verdier være et godt hjelpemiddel til å ta gode beslutninger
• Visjon og verdier skal gi oss krefter til alltid å ville nå lenger
• Undervurder aldri betydningen av en god Visjon
• Egne verdier og arbeidsplassens verdier – er det motsetninger
• Utfordringen er ikke å velge verdier vi kan leve med, men verdier vi ikke kan leve uten
• Verdier er forventet atferd – hvordan vil vi ha det sammen
• Hvordan skape gode konsekvenser når verdiene brytes
• Verdier må bety noe – de må etterleves hver dag
• Gode verdier og visjon kan påvirke sykefravær i positiv retning
• Verdiene skal være et bilde av det arbeidsplassen ønsker å bli identifisert som
• Kan du drømme det – kan du gjøre det
Foredraget har en varighet på 1-2 timer og tilpasses bedriftens egen visjon og dens verdier.

Ta kontakt for mer utfyllende informasjon: karin@nygiv.no