Det å si nei til noe er å si ja til noe annet – kanskje skal vi
si mer ja til oss selv..