Karin er dagsaktuell med sine foredrag og kurs. Hun tilpasser bransjer, mennesker og tema slik at man kjenner igjen sin egen hverdag. Karin skaper en forskjell med sine ord. 


Karin har flere ganger blitt kåret til “Beste foredragsholder” og har også to ganger fått tittelen “Årets Inspirator”. “Møte med Karin gjorde noe med meg” er tilbakemeldinger som ofte kommer.
Karin får deg til å huske, reflektere og se viktigheten i at du kan gjøre mye selv for å trives i din hverdag.
Ett av Karin sine sterke kort er bruken av god tilpasset humor. “Komikk og latter er menneskehetens plaster” Vi får et friminutt når vi ler.

ENDELIG MANDAG!

“Tenk om hver eneste arbeidsplass i Norge kunne si “Endelig Mandag”. Hvilken energi og merverdi dette ville gitt”
Dette er Karin sin visjon. Hun er på god vei til å nå sin målsetting. 

Endelig Mandag foredraget er viktigere enn noen gang. Trivsel og meningsfylt hverdag er avgjørende i et krevende arbeidsmarked.

Det er et fargerikt og inspirerende foredrag, hvor alle, uansett hva du jobber med, kjenner seg igjen. Karin sitt mest etterspurte foredrag. Det lever sitt liv i takt med forandringene i samfunnet.

Utdrag av innhold:

 • positiv og offensiv holdning til egen hverdag
 • det kan være krevende å være en optimist
 • økte krav til å prestere
 • omstilling og endring gjør noe med oss
 • hold fokus på det som er bra - det er alltid noe som fungerer
 • Endelig Mandag - din iver etter å møte din egen hverdag
 • vi trenger litt Rock’n’roll i hverdagen
 • ikke vent på at andre skal gjøre deg tilfreds, ta ansvar selv
 • arbeidsmiljø - arbeidsglede 
 • inspirasjon til egenmotivasjon
 • hvorfor trives noen bedre enn andre
 • humor - vår billigste og beste arbeidsvitamin - sørg for å ha det tilgjengelig hver dag
 • sett spor etter deg - skap en forskjell
 • Arbeidsglede er et valg

Visjon og verdier

“Fremgang handler om å skape et kollektivt VI” som forplikter og som alle har eierskap til.
Foredraget handler om kraften og mulighetene dette gir.

Utdrag av innhold:

 • hvorfor skal vi bruke tid på visjon og verdier
 • kulturbygging - så enkelt, men allikevel så vanskelig
 • etikk og moral
 • felles verdiplattform er avgjørende for meningsfylt arbeid
 • medarbeidere skal “drives” av en visjon ikke “ha” en visjon
 • verdier er forventet atferd - hvordan vil vi ha det sammen - hvordan skal vi oppleves andre
 • hva skjer hvis verdier og visjon ikke etterleves
 • positive konsekvenser
 • visjon og verdier skal være et hjelpemiddel for beslutninger
 • verdier i bruk i medarbeidersamtaler
 • felles VI er avgjørende
 • vi må aldri glemme jakten på “drømmen som ligger i en god visjon”

Omdømmebygging

Uansett hva vi jobber med, er det viktig med godt omdømme. Omdømme skapes hver dag av god kunnskap og mennesker som trives og har eierskap til jobben sin.
Foredraget handler om ansvaret hver enkelt har og hvordan vi kan hente inspirasjon fra hverandre.

Utdrag av innhold:

 • innfør “nulltoleranse” for dårlig kundebehandling
 • hva kjennetegner de vi skryter av
 • verden er nådeløs - ingen kan hvile i innarbeidede roller - alt krever fornyelse
 • hva lover vi - hva leverer vi
 • noen setter spor - noen setter seg
 • skap gode opplevelser hver dag
 • et godt omdømme synliggjør en attraktiv arbeidsplass
 • hyggelige mennesker skaper ofte et godt omdømme
 • alle vet hva god service er - dessverre er det mange som glemmer
 • hvordan henter vi overskudd og energi fra hverandre for å møte økende krav og økt konkurranse
 • gode prestasjoner over tid som ikke tilføres noe nytt, blir dårligere
 • vi trenger påfyll på det vi allerede vet så godt - Ny Giv øker prestasjoner
 • ta vare på de nye, de ser ofte mer en de som har vært der en stund
 • et godt omdømme gir stolthet og gjør folk gode

j

Inspirasjon for fremtiden

“Vi burde alle være opptatt av fremtiden. Det er der vi skal tilbringe resten av vårt liv”
Foredraget gir påfyll, energi og ettertanke til å møte, mestre en ny hverdag og fremtid.

Utdrag av innhold:

 • velkommen til den nye verden
 • Norge er i endring
 • økende krav - vi skal gjøre mer innenfor den tiden vi har
 • lær deg til at du kan påvirke mye selv
 • stress oppstår når lysten og gleden blir borte
 • hva gjør vi med de dårlige dagene
 • arbeidsglede og trivsel er avgjørende for å møte fremtiden
 • gjør noe med det du ikke liker
 • hvordan påvirker vi hverandre - skap en “skrytekultur”
 • rop Hurra for optimistene
 • meld deg ut av “UFF-klubben” - den tar energi
 • vilje og interesse - det er alltid noen som klarer seg bedre enn andre
 • egenmotivasjon - når er du på ditt beste
 • ikke bli et offer for omstendighetene
 • det er godt å vite at vi selv kan bestemme hvordan vi vil møte fremtiden

Hva vil du med livet ditt?

Valg har konsekvenser. Valg gir erfaringer - Valg er nødvendig for å komme videre i eget liv.
Foredraget henvender seg til alle som står foran viktige valg i livet, samt de som tror det er noe “der ute” som de ikke tror de er godt nok til.
Foredraget passer også godt til de som kjenner på at det å ha en jobb å gå til.
Arbeidsnærvær - jobbens betydning i livet vårt.

Utdrag av innhold:

 • forventninger - et positivt ord
 • våg å drømme drømmene på øverste hylle
 • hva gjør du når du er på ditt beste
 • tusenvis har samme utdannelse som deg, skill deg ut
 • hva er det du ikke våger, og hvorfor
 • hvorfor fikser noen alt hele tiden
 • bruk tid på det som betyr noe for deg - velg bort det/de som tar energi
 • tips ved valg
 • holdninger - hvor og hvordan skapes disse
 • vi er ofte et resultat av det vi tenker og hvordan vi snakker
 • bevisstgjøring av egne evner og interesser - hvordan finner du dette
 • evaluer deg selv - det kan være smertefullt, men nødvendig
 • ingen ting er gratis - ønsker du deg noe - må du jobbe for det
 • husk at flaks er summen av hardt arbeid over tid

JOBB FOR HELSA

Helsefremmende arbeidsplasser - hva er det?
Vi leser ofte at høyt sykefravær er krevende og kostbart for arbeidsplasser.
Foredraget setter fokus på hva vi kan gjøre noe med selv. Hva god dialog og respekt betyr, samt hvor viktig humor og trivsel er i alles arbeidshverdag. Det skal være gøy å gå på jobb.

Utdrag av innhold:

 • arbeidsnærvær - betydningen av å være så heldig at vi kan gå på jobb hver dag
 • hvorfor trives noen bedre enn andre, selv om de har samme jobb
 • det er mye god helse i god trivsel
 • vi kan snakke hverandre slitne
 • vi må tørre å forvente noe av hverandre
 • det er viktig at jeg er på jobb - noen trenger meg
 • atferd, vaner og holdninger
 • hvor skapes holdninger og hva gjør de med arbeidshverdagen vår
 • arbeidsmiljø, et felles ansvar
 • hva gjør vi med det negative som skaper dårilig miljø og stemning
 • fryktkultur - hva er det
 • engasjement og eierskap til eget arbeid
 • den friske delen av deg må ønske å gå på jobb
 • vi trenger applaus - vi trenger å kjenne oss betydningsfulle
 • det er vondt å ikke være en av gjengen - inkluderende arbeidsmilø
 • humor, latter og glede gjør at vi tåler mer, orker mer, og går mer på jobb
 • dialog - snakk sammen
 • ta vare på deg selv