NY Giv arrangerer kurs innenfor mange områder. Kursene skal skape en merverdi, en opplevelse og en forandring til det bedre.


Alle kurs tilpasses målgrupper. Innhold og varighet vil alltid variere. Kunden bestemmer.

  • Salg, service og kundebehandling
  • Omdømmebygging
  • Nærværsarbeid - Helsefremmende arbeidsplasser
  • Ledelse: Hvordan inspirerer og engasjerer du dine medarbeidere
  • Visjon og verdier - Holdningsarbeid og kulturbygging


Ta kontakt for utfyllende informasjon.